Iz Općine

Aktualnosti

Autor: Katarina Radić

Datum: 9/2009

Broj komentara: 0

Otvorena pedijatrijska ambulanta, nova autobusna linija i dr.

Otvorena pedijatrijska ordinacija

Svečano otvorenje pedijatrijske ordinacije

Župa dubrovačka je napokon dobila i svoju prvu pedijatrijsku ordinacija koju je nedavno svečano otvorio načelnik Općine Župa dubrovačka, Silvio Nardelli. Pedijatrija je naime grana medicine koja je definirana objektom svog interesa, djetetom, od rođenja do kraja adolescencije. Otvorenje su stoga i uveličala djeca vrtića Župe dubrovačke koja su se oduševila unutrašnjim uređenjem pedijatrije koja je prilagođena upravo njima.

Uviđajući potrebu za ordinacijom zbog velikog broja djece u Župi dubrovačkoj (kojih se samo prošle godine rodilo 125-ero), Općina je u suradnji s Domom zdravlja završila pedijatrijsku ordinaciju. Općina je osigurala adekvatan prostor i potrebna sredstva za adapataciju postojećeg objekta, dok je Dom zdravlja osigurao opremu za namještanje prostora te stručno osoblje za rad. Tako se o župskim mališanima brinu dr.med.spec. pedijatar Mirela ćurlin i medicinska sestra Ana Sambrailo.

Iako tek otvorena, posjećenost ove ordinacija je velika, što ukazuje na činjenicu kako je pedijatrija Župi zaista bila potrebna. Radi se ponedjeljkom, srijedom i petkom ujutro od 7:00 do 14:30, a utorkom i četvrtkom popodne od 14:00 do 20:30. No, osoblje moli roditelje za razumijevanje da se posljednji sat radnog vremena ostavi za administrativne poslove.

Nova autobusna linija

Nova autobusna linija dobila je i blagoslov

Još u ožujku uspostavljena je autobusna linija na relaciji Dubrovnik – Servisna zona - Mandaljena – Mljekara – Srebreno, te je pri tom sastavljen i eksperimentalni vozni red koji je bio podložan izmjenama. Na osnovu komentara i prijedloga župskog puka proteklih mjeseci, a sve u svrhu zadovoljavanja njihovih potreba napravljen je konačan raspored linije 16 A, ali i linije 16 koja ide do Plata, odsad kroz Donju Čibaču. Raspored je stupio na snagu u subotu 9. svibnja, a dostupan je na web stranici: www.zupa-dubrovacka.hr.

Povijest Župe dubrovačke

Župljani, oko 1910.

U konferencijskoj dvorani Općine Župa dubrovačka nedavno je u organizaciji Mladeži HDZ-a održano predavanje na temu „Povijest Župe dubrovačke“. U skoro dvosatnom predavanju Domagoj Kristović, apsolvent povijesti i arheologije u Zadru, dao je presjek povijesti od najranijih početaka pa sve do danas.
Župu dubrovačku stavio je u kontekst I. i II. svjetskog rata, napada Crnogoraca i Rusa, turskih pokušaja napada, gospodarskog razvoja, turističkih početaka... Kroz izlaganje o Župi, Domagoj Kristović je otkrio i pojedine zanimljivosti. Neke od njih su kako su Župljani izgradili dio dubrovačkih zidina, da su galijama iz Mlina prenosili žito i vodu u Grad, te kako su na lukav način izbjegli napade Turaka. Također je podsjetio na stare ilirske toponime, a svojom elokventnošću, sigurnim nastupom i bogatstvom znanja oduševio je stotinjak ljudi koji su nazočili predavanju.

Brošura Općine

Naslovnica brošure

Općina Župa dubrovačka izdala je bilten u kojem su predočeni osnovni podaci o izvršenom prošlogodišnjem proračunu, ali i planovi, aktivnosti i projekti koji se financiraju u 2009. godini. Naime, sam cilj biltena je bolje informirati stanovnike Župe dubrovačke o radu i djelovanju Općine, a najbolji način postizanja tog cilja je transparentnost.

Župljane se na taj način detaljnije upoznalo s ukupnim prihodima i rashodima Općine, kao i podacima o tome što Općina financira i kako su raspoređeni glavni rashodi, potom koliko novca odlazi na izgradnju komunalnog sustava i uređenje prostora, koliko se ulaže u kulturu, udruge i sport, koliko se izdvaja za financiranje dječjeg vrtića, a koliko za prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb. Popraćena su i neka događanja koja su obilježila proteklu godinu.

Na samom kraju biltena nalaze se i osnovne informacije, brojevi telefona i radno vrijeme važnih ustanova i ureda u Župi, kao na primjer pošta, škola, vrtić, TZO, ljekarna, banka,matični ured i slično…

Komentari (0)