Arheološki ostatci

Baština

Autor: Domagoj Perkić

Datum: 12/2008

Broj komentara: 0

Križevi na nadgrobnim učelcima

Nadgrobni učelci

Pročelje Crkve sv. Đurđa, Petrača

Kamene ploče koje se nalaze vertikalno položene iznad početka groba (iznad pokojnikove glave) nazivaju se nadgrobni učelci. Jednim su dijelom ukopani u zemlju, dok su većim dijelom iznad zemlje, u svrhu označavanja mjesta groba. U tom smislu imaju sličnu funkciju kao i većina nadgrobnih spomenika od antike do danas. Takvi učelci ponekad su bile jednostavne ploče bez ukrasa dok izvjestan broj na sebi ima prikaz križa. Oni bez ukrasa, ukoliko nisu nađeni u izvornom položaju, teško se mogu prepoznati kao takvi jer je riječ o običnoj kamenoj ploči, često rustične izrade.

Većina nadgrobnih učelaka tijekom vremena izgubila je svoju primarnu funkciju označavanja groba, odnosno biva dislocirana i postavljena na raznim mjestima, ali najčešće ostaje u okviru crkava i groblja. Naime, prikaz križa na kamenoj ploči predstavlja iskonski, tradicionalni i trajni simbol kršćanstva, pa ako se želi naglasiti kontinuitet groblja i crkve kao svetog mjesta, logično je da će se označiti takvim križem. Na žalost, danas se na području Župe dubrovačke niti jedan nadgrobni učelak ne nalazi na svom izvornom položaju, iznad groba, no vrlo često je ostao u blizini, te je sveukupno poznato 18 primjeraka.

Križ kao ukras

Crkva sv. Spasa, Krstac

Što se tiče prikaza križa, uglavnom je riječ o reljefnom ispupčenju na kamenoj ploči, dok je rjeđe uparan (urezan). Sam prikaz javlja se u raznim inačicama gdje haste (kraci) križa završavaju u obliku trolista, trokuta, ljiljana i sl., a ponekad u kombinaciji s prikazom zvijezde, rozete i polumjeseca. Vrlo često križ je postavljen na trokutasto ili stepeničasto postolje gdje takva kompozicija simbolizira križ s raspetim Kristom na Golgoti. Motiv golgotskog križa prisutan je i na raznim drugim prikazima u kršćanskoj ikonografiji, npr. na bizantskim novcima iz 10. i 11. st. U tom smislu posebno su zanimljivi nalazi na Sv. Đurđu u Petrači gdje su u ziđu crkve ugrađena dva nadgrobna učelka s prikazom križa na stepeničastom postolju, a u okviru istraživanja nađen je bizantski srebreni novac iz 10. st. s identičnim prikazom križa s postoljem na reversu novca.

Ogradni zid sv. Stjepana, Kupari

Osim na Sv. Đurđu, nadgrobne učelke nalazimo u ogradnom zidu kod Sv. Ane na Gornjem Brgatu, Sv. Stjepana u Kuparima, Maćelu u Čelopecima, te Sv. Trojice na Petrači. Jedan primjerak ugrađen je i u pročelje crkve sv. Spasa na Krstacu, dok se drugi smjestio uz prilaz crkvi pa se ponekad ovakvi križevi nazivaju i “krajputaši”. Nekada su se nalazili i oko crkve sv. Stjepana na Dupcu, no danas su uglavnom razneseni uokolo (ponekad za oznaku kasnijih grobova), dok su dva sačuvana u zbirci Macan. U međi doca na području Sutlazara iznad Grbavca također se nalazi jedan učelak, a vjerojatno je pripadao nekadašnjem groblju uz crkvu sv. Lazara koja se nalazila u neposrednoj blizini. Kod Sv. Nedjelje u Buićima, zajedno s još dva križa ugrađen je u podzidu ispod stare crkve. Jedini poznati primjerak ugrađen u stambeni objekt nalazi se u zidu kuće Kristović na Donjem Brgatu.

Prisustvo na području Dubrovačke Republike

Ogradni zid sv. Trojice, Petrača

Nadgrobni učelci s reljefnim prikazom križa najčešće se javljaju upravo na nekadašnjem području Dubrovačke Republike, a sporadično i ostalom dijelu priobalja i unutrašnjosti. Vremenski se smještaju u razdoblje gotike, odnosno 13. do 15. st. Često su u jedinstvenom kulturnom kontekstu sa stećcima i nadgrobnim pločama koje su ukrašene motivima sa stećaka, pa u tom smislu predstavljaju karakteristične nadgrobne spomenike kasnog srednjeg vijeka.

Komentari (0)