Povodom Svjetskog dan voda

Ekologija

Autor: Sanja Tomšić

Datum: 6/2007

Broj komentara: 1

Žedna i slana usta Župe

Vodopad u Mlinima

Prošao je još jedan Svjetski dan voda koji se obilježava 22. ožujka svake godine. Tim povodom želimo podsjetiti na mnogostruko i univerzalno značenje vode. Naime, premda je svenazočna i na prvi pogled nam se čini da je ima u izobilju, mnogi znanstvenici i stručnjaci argumentirano ukazuju da vodu treba štedjeti. Ekonomski i strateški aspekti dovode je u vezu sa sirovinama poput nafte ili zlata, nagovješćujući moguće ratove za nju ili oko nje. Na temelju predviđanja Ujedinjenih naroda do 2025. godine više od 2/3 svjetskog stanovništva živjet će u naseljima s naglašenom oskudicom vode.

ZAVRELJE I SMOKOVJENAC

Republika Hrvatska ubraja se u red zemalja, ukupno gledajući, vrlo bogatih vodom. Na svjetskoj razini nalazi se među 30 vodom najbogatijih zemalja, a u Europi je na vrlo visokom trećem mjestu iza Islanda i Norveške. Najveće zalihe pitke vode su u podzemlju. Slivna područja izvora Dubrovačkog primorja nalaze se u tipičnom krškom okolišu s dobro razvijenom podzemnom hidrografskom mrežom tj. s pojavom krških polja i velikih izviranja i poniranja voda. Prostrane su zone prikupljanja vode u planinskim područjima i vrlo su kompleksni uvjeti izviranja na kontaktima vodopropusnih karbonatnih naslaga i vodonepropusnih stijena. Tijek vode vezan je za pukotinske sustave, a odlikuje se velikim brzinama u podzemnim tokovima i pojavama jakih krških izvora velikih amplituda istjecanja. Evo, kako to izgleda na našim prostorima. Gorski vijenac koji okružuje Župu dubrovačku tipični je krški okoliš. U građi stijena prevladavaju vapnenci visoke čistoće, od kojih su građeni kopneni planinski lanci, dok niže kopnene zaravni i potopljene zaljeve čine manje otporne i nepropusne naslage fliša i dolomita. Dolomiti su blago naborani i tektonski razlomljeni, na nekim mjestima nastale su veće pukotine (rasjedi) uslijed potresa, a danas su to glavna izvorišta pitke vode za ovo područje. Najznačajniji izvori ovog područja su Zavrelje i Smokovijenac, te izvor Rombizon u Dubokoj Ljutoj. Velika je uloga rasjeda koji dreniraju vodu iz dalekog karbonatnog zaleđa i prihranjuju ove izvore, od kojih je najznačajniji rasjed (pukotina) u Dubokoj Ljutoj. Voda s izvora Rombizon i Zavrelje danas se koristi za vodoopskrbu područja od Kupara do Čilipa, te za proizvodnju električne energije.

HITNA STUDIJA ZA SANACIJU

Izvorište Rombizon

Izvor Zavrelje nalazi se relativno visoko iznad razine mora (79,4 m). U zimskim mjesecima pri visokom vodostaju ovaj izvor predstavlja značajan resurs pitke vode za naše područje; u ljetnim mjesecima međutim on gotovo presuši. Izvorište Rombizon je nastalo na tektonskom kontaktu vodopropusnih karbonata i vodonepropusnog fliša. Najveći problem izvorišta je to što je tektonski kontakt duboko pod morem, pa je izvorište pod direktnim utjecajem mora. Problem je naročito izražen ljeti kad se smanji tlak slatke vode iz zaleđa pa morska voda prodire u kopneni dio vodonosnika. Režim izvora Rombizon ovisi o radu HE Dubrovnik, jer gubici vode iz dovodnog tunela hidroelektrane prihranjuju izvo­rište. Dovodni tunel HE Dubrovnik Plat spaja akumulaciju Trebinje i Plat. Zbog degradacije desnog boka tunela, znatno se povećala količina izvorske vode što je do sada omogućavalo zadovoljavanje rastućih potreba za pitkom vodom, a pogotovo u ljetnim mjesecima kad je turistička sezona u tijeku. Međutim već od 1998. godine započeti su preliminarni radovi na sanaciji tunela. Prema nagađanjima Tomislava Paviše, rukovodioca građevinskog odjela HEP-a, sanacijski radovi značajno će smanjiti gubitke vode iz tunela tijekom nadolazećih mjeseci, pa se izvorište opet vraća u prirodno stanje, što znači da će znatno brže doći do zaslanjenja izvorske vode. Time se dovodi u pitanje opskrba pitkom vodom u Župi dubrovačkoj. U tijeku je ispitivanje podzemlja u izvorišnoj zoni pomoću bušotina. Sanacija izvorišta se planira izvesti izgradnjom injekcijske zavjese, kojom će se spriječiti prodor mora u krški vodonosnik. Od velike je važnosti da lokalne i regionalne vlasti pristupe izradi studija kako bi se postigla što skorija sanacija.

Područje Župe dubrovačke se odlikuje s desetak manjih i dva vitalna izvora s dobrim uvjetima i bez antropogenog zagađenja. Možda nismo u mogućnosti mijenjati svjetske trendove gospodarenja vodom, međutim moramo ulagati posebne napore u borbi za očuvanje naslijeđenih vodnih bogatstava.

Komentari (1)

  • 12.3.2010 : voda

    Taj tunel ce skroz presusiti, jer opcina Ravno planira urbanizirati svoj dio prostora kroz koji prolazi tunel, pa je sam opstanak tunela u pitanju, zbog toga bi bilo bolje HE Plat zaustavi daljnja ulaganja.