O nama

Udruga Kurenat

Kuturno-zabavna, ekološka i sportska udruga Kurenat osnovana je u listopadu 1998. godine, a ciljevi udruge su djelatno sudjelovanje u očuvanju i promicanju kulturnog, ekološkog i sportskog bića područja Župe dubrovačke, promicanje kulturno-zabavnih, ekoloških i sportskih aktivnosti na području djelovanja Udruge, okupljanje građana, posebice mladeži radi bavljenja kulturnim, ekološkim i sportskim aktivnostima, suradnja sa sličnim udrugama i institucijama radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Kako je uostalom dogovoreno prije 22 godina, zacrtane ciljeve udruga je odlučila ostvarivati organizacijom kulturno-zabavnih priredbi, poticanjem kulturnog stvaralaštva, ekologije i sporta, izvođenjem koncerata s djelima domaćih i stranih skladatelja, izdavanjem brošura i biltena o organiziranim priredbama, ekološkim akcijama, kulturno-zabavnom i sportskom životu Župe dubrovačke. U proteklih osam godina Kurenat je okupio i još uvijek okuplja dvjestotinjak aktivnih članova, no ako u taj broj uključimo i broj našim simpatizera, te svih onih koji na aktivan ili pasivan način sudjeluju u našim akcijama i promocijama, taj broj višestruko je puta veći.

Udruga Kurenat posljednjih nekoliko godina proklamirala se kao istinski lider u promicanju kulturnog i zabavnog aspekta u našoj Općini, i to organiziranjima nezaboravne Župske olimpijade, višegodišnjim organiziranjima koncerta Puntižela, tradicionalnim krosom kroz Župu dubrovačku, te ostalim akcijama.

Opći podaci:
Kulturno zabavna, ekološka i sportska udruga Kurenat
Vukovarska 44, Srebreno
20207 Mlini
MB: 01411586
OIB: 70491527076
Žiro-račun: 2407000-1100024211


Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_10.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_13.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_08.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_16.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_03.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_20.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_02.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_01.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_19.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_04.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_11.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_06.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_05.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_12.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_07.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_15.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_14.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_17.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_18.jpg
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kurenatu/resources/pages/o_nama.php on line 30
kurenat_09.jpg