O nama

Udruga Kurenat

Kuturno-zabavna, ekološka i sportska udruga Kurenat osnovana je u listopadu 1998. godine, a ciljevi udruge su djelatno sudjelovanje u očuvanju i promicanju kulturnog, ekološkog i sportskog bića područja Župe dubrovačke, promicanje kulturno-zabavnih, ekoloških i sportskih aktivnosti na području djelovanja Udruge, okupljanje građana, posebice mladeži radi bavljenja kulturnim, ekološkim i sportskim aktivnostima, suradnja sa sličnim udrugama i institucijama radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Kako je uostalom dogovoreno prije 21 godina, zacrtane ciljeve udruga je odlučila ostvarivati organizacijom kulturno-zabavnih priredbi, poticanjem kulturnog stvaralaštva, ekologije i sporta, izvođenjem koncerata s djelima domaćih i stranih skladatelja, izdavanjem brošura i biltena o organiziranim priredbama, ekološkim akcijama, kulturno-zabavnom i sportskom životu Župe dubrovačke. U proteklih osam godina Kurenat je okupio i još uvijek okuplja dvjestotinjak aktivnih članova, no ako u taj broj uključimo i broj našim simpatizera, te svih onih koji na aktivan ili pasivan način sudjeluju u našim akcijama i promocijama, taj broj višestruko je puta veći.

Udruga Kurenat posljednjih nekoliko godina proklamirala se kao istinski lider u promicanju kulturnog i zabavnog aspekta u našoj Općini, i to organiziranjima nezaboravne Župske olimpijade, višegodišnjim organiziranjima koncerta Puntižela, tradicionalnim krosom kroz Župu dubrovačku, te ostalim akcijama.

Opći podaci:
Kulturno zabavna, ekološka i sportska udruga Kurenat
Vukovarska 44, Srebreno
20207 Mlini
MB: 01411586
OIB: 70491527076
Žiro-račun: 2407000-1100024211

kurenat_19.jpg kurenat_15.jpg kurenat_02.jpg kurenat_09.jpg kurenat_08.jpg kurenat_04.jpg kurenat_07.jpg kurenat_05.jpg kurenat_13.jpg kurenat_06.jpg kurenat_10.jpg kurenat_11.jpg kurenat_16.jpg kurenat_20.jpg kurenat_14.jpg kurenat_12.jpg kurenat_18.jpg kurenat_03.jpg kurenat_01.jpg kurenat_17.jpg